Prace drogowe

prace drogoweZapewniamy wykonanie kompleksowych prac drogowych. Z użyciem specjalistycznego sprzętu przygotowujemy teren pod inwestycje drogowe i układamy dowolnego typu nawierzchnie na obszarach miejskich i podmiejskich. Budujemy drogi dojazdowe, podjazdy, place firmowe i parkingi, a także chodniki, ścieżki rowerowe i inne elementy infrastruktury drogowej. Oferujemy również budowę dróg tymczasowych.

Prace drogowe realizujemy kompleksowo – zapewniamy wsparcie projektowe i wykonawstwo. W ramach prac drogowych oferujemy także wykonanie wszystkich prac przygotowawczych - niwelację i wyrównywanie terenu, wykopy specjalistyczne oraz korytowanie gruntu. Zapewniamy również wzmocnienie lub wymianę podłoża pod drogę, budowę odwodnienia linowego dróg, stabilizację gruntu oraz budowę konstrukcji nośnych nawierzchni drogowych. Poza wykonaniem nowych, zapewniamy również remonty dróg istniejących.

 

Remonty dróg

W ramach wykonywanych przez nas prac drogowych zajmujemy się również remontami dróg. Z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i wysokogatunkowych kruszyw drogowych remontujemy nawierzchnie asfaltowe i innego typu drogi oraz przynależącą do nich infrastrukturę. Zapewniamy utwardzanie dróg, uzupełnianie ubytków, renowację lub wymianę nawierzchni oraz budowę progów zwalniających. Wszystkie powierzone nam prace wykonujemy zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie drogowym. Gwarantujemy solidność i terminowość.