Usługi ziemne

robotnicySpecjalizujemy się w pracach ziemnych. W ramach oferowanych przez nas usług zapewniamy wykonanie wszystkich niezbędnych robót związanych z niwelacją, wyrównywaniem i kształtowaniem terenu. Z użyciem specjalistycznego sprzętu niwelujemy teren na potrzeby inwestycji budowlanych i drogowych. Oferujemy również budowę nasypów oraz skarpowanie i hałdowanie. Realizację prac na najwyższym poziomie umożliwia nam nowoczesny park maszynowy. Dzięki nowej generacji maszynom obsługiwanym przez doświadczonych operatorów sprawnie i precyzyjnie wykonujemy wszystkie powierzone nam prace – również w trudnych warunkach terenowych. Poza niwelacją i kształtowaniem terenu w ramach usług ziemnych oferujemy również rekultywację terenu i wymianę gruntów. Ponadto zapewniamy wykonanie wykopów pod fundamenty i instalacje.

 

Wykopy pod fundamenty i instalacje

Wykonujemy wykopy pod fundamenty i instalacje. Zapewniamy wykonanie wykopów pod budowę domów jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i elektryczne. Wykopy wykonujemy zgodnie z wytycznymi projektowymi, dbając o precyzyjne rozmieszczenie wszystkich elementów. Dzięki specjalistycznemu zapleczu sprzętowemu, gwarantujemy sprawną i solidną realizację prac w z góry ustalonym terminie.